Hitta oss / Vägbeskrivning

Till anläggningen på Askvägen 10 

Från Borås
Väg 42 mot Trollhättan: Efter Statiol sväng vänster mot Fristad Parkstad (över järnvägen). Följ därefter nästa skylt (höger) mot Fristad Parkstad. Ni ser Asklandaskolan och en busshållplats på vänster sida (efter en vägbula) ser ni hundskolan till höger.

Kör genom grindarna och parkera på området.

Från Borgstena
Kör höger i Fristadrondellen (vid ica). Sväng vänster mot Fristad Parkstad. Följ vägen tills ni ser Asklandaskolan och en busshållplats på höger sida. Sväng vänster genom grindarna till Fristads hundskola.

Från Vårgårda/Tämta
Sväng höger mot Fristad Parkstad (innan Fristad). Följ vägen tills ni ser Asklandaskolan och en busshållplats på höger sida. Sväng vänster genom grindarna till Fristads hundskola.

face
r